Thứ bảy, 09/12/12,2023 05:06 UTC +7
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ   Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM

Liên hệ

Quay lại trang chủ

HIỆP HỘI NGHIÊN CỨU ĐẠO GIÁO VIỆT NAM

BAN VẬN ĐỘNG

  • Trụ sở:   – Miền Bắc: Đại La Quán: Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam (Dự kiến trụ sở)

                      – Miền Nam: Huyền Diệu Quán. số 017 Lô C, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Dự kiến trụ sở)

  • Email: Huyền Diệu Quán: huyendieuquan@daogiao.org.vn 
  • Email Văn Phong Trung Ương 2: vanphongtw2@daogiao.org.vn

Cổng thông tin điện tử

  • Website: www.daogiao.org.vn
  • Email: vanphongtw@daogiao.org.vn – banvandong@daogiao.org.vn
  • Tel: 02462 97 97 55