Thứ năm, 01/12/12,2022 06:10 UTC +7
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
Hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo Việt Nam
TAOISM RESEARCH ASSOCIATION OF VIETNAM
Quay lại trang chủ

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN PHÂN PHẨM CẤP, THỨ TỰ NHƯ THẾ NÀO? TIÊU CHÍ CHÍNH LÀ GÌ?

ĐẠO GIÁO THẦN TIÊN PHÂN PHẨM CẤP,

THỨ TỰ NHƯ THẾ NÀO? TIÊU CHÍ CHÍNH LÀ GÌ?

Đại La Quán

  1. Hệ thống thần tiên Đạo giáo phức tạp

Hệ thống thần tiên của Đạo giáo, số lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa còn có thế từng bước mở rộng.

Từ lý thuyết mà nói, tôn thần đều do đạo khí biến thành, mà đạo khí là vô hạn, vô hạn khí có thể hóa sinh ra vô số thần nhân, chân nhân. Đồng thời, nhân đắc đạo có thể thành tiên, tiên có thể do chính con người tu thành, các đời tiên chân càng ngày càng nhiều, khiến cho đội ngũ thần tiên này càng ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, Đạo giáo thần tiên xưa nay có quan niệm công đức lớn cũng thành thần. Những chí sĩ, hiền đạt, liệt sĩ khi còn sống đã cống hiến cho nước nhà, dân tộc, địa phương. Ngoài ra có rất nhiều người được triều đình phong kiến khi xưa và dân chúng bình thường lập đền, miếu, cung quán thờ cúng, những bậc tiền nhân này họ cũng được đăng lục, hợp nhất vào hệ thống thần tiên Đạo giáo. Có câu: “Sinh vi nhân vi sư, thác vi thánh vi thần” nghĩa là vậy.

Như vậy, số lượng đội ngũ thần tiên hết sức lớn lao, nguồn tạo hoá thành tiên cũng có sự khác nhau. Vậy làm thế nào để có thể phân biệt được phẩm cấp, thứ tự cũng như tiêu chí để nhận định, đánh giá các vị thần tiên này? Có vẻ, đây là một điều hết sức trọng yếu và phức tạp, đặc biệt là đối với phàm nhân có những hiểu biết, nhận thức còn non trẻ về hệ thống phả hệ của thần tiên Đạo giáo, nhất là đối với người ít học. (chúng tôi nhấn mạnh).

  1. Ghi chép phẩm cấp thần tiên

Kể từ khi sáng giáo tới nay, Đạo giáo vẫn luôn coi trọng việc sắp xếp tổng hợp và phân ra phẩm cấp đối với hệ thống thần tiên.

Vào thời Đông Hán, “Thái Bình kinh” đã bắt đầu chú ý đến việc sắp xếp các vị thần. Thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều lấy theo thứ tự, đạo phái mới xuất hiện. Đến nay, các đạo phái càng ngày càng nhiều, các phái phụng tôn thần cùng tổ sư không đồng nhất, đối với việc hình thành hệ thống phẩm cấp, thứ tự và tiêu chí đánh giá các vị thần tiên Đạo giáo thống nhất có nhiều bất lợi, vì thế có người bắt đầu sắp xếp thần tiên xuất phát từ thế gian, tương đối nổi danh như trong sách “Nguyên Thủy Thượng Chân Chúng Tiên Ký”, đối với thần tiên được biết đến lúc đó đã sắp xếp, nhưng tính hệ thống không đầy đủ và chặt chẽ. Sau này Đào Hoằng Cảnh thời Tề Lương Thượng Thanh Phái viết trong “Chân Linh Vị Nghiệp Đồ“, mới khiến cho thần tiên hệ thống trật tự hiện ra trước mặt thế nhân như hiện nay.

  1. Chân linh vị nghiệp đồ

Từ sau Đào Hoằng Cảnh, đội ngũ thần tiên lại mở rộng không biết bao nhiêu. Trải qua thời gian dài tiến hóa, hệ thống thần tiên của Đạo giáo, đại khái hình thành đội ngũ chủ thần do Tam Thanh, Ngọc Hoàng và Tứ Ngự đứng chủ đầu, thuộc hạ có thêm Tiên Chân, Thần Ti tạo thành một phả hệ vô cùng lớn lao. Lúc này, Đạo giáo thần tiên phả hệ đã trở một hệ thống mở, trên lý thuyết mỗi người đều có khả năng thành tiên, đời đời đều có nhân học tiên, cho nên đội ngũ thần tiên sẽ càng ngày càng mở rộng.

Đội ngũ thần tiên ngày một mở rộng. Vậy  làm thế nào để phân biệt ra phẩm cấp, thứ tự? Vậy tiêu chí chính là công lao “vị nghiệp” của những vị thần tiên vậy.

“Vị nghiệp”, tức nói lên đạo hạnh, đạo hành của tu chân đạo giả, để phân biệt cao thấp, cống hiến lớn nhỏ, công đức dày mỏng; vị trí ở tiên giới, địa vị của thần tiên. Phàm là người càng ưu tú, vị trí càng cao, vị nghiệp phù hợp với vị trí. Đặc điểm này, Mạnh An Bài trong “Đạo giáo nghĩa xu từng đưa ra giải thích rất chi tiết, tín chúng quan tâm có thể tham khảo.

  1. Hệ thống cửu phẩm

Cấp bậc của thần tiên có thể được phân chia khác nhau theo các tiêu chí khác nhau. Nói chung, nó được chia thành các cấp độ sau đây.

Sách “thần tiên truyện” phân biệt tiên có cửu phẩm: Đệ Nhất Thượng Tiên, Đệ Nhị Tiên, Đệ Tam Thái Thượng Chân Nhân, Đệ Tứ Phi Thiên Chân Nhân, Đệ Ngũ Linh Tiên, Đệ Lục Chân Nhân, Đệ Thất Linh Nhân, Đệ Bát Phi Tiên, Đệ Cửu Tiên Nhân.

Sách Bão Phác Tử Nội Thiên luận tiên phân Thiên Tiên, Địa Tiên Và Thi Giải Tiên.

Theo Vương Trùng Dương tổ sư và các nội đan gia thường chia tiên thành năm cấp bậc Thiên Tiên, Địa Tiên, Nhân Tiên, Thần Tiên Và Quỷ Tiên.

Nhìn chung, Đạo nhân tu chân, cầu tiên học đạo mục đích theo đuổi thành tiên chính là cầu thị thăng chí tối cao tôn thần Nguyên Thủy Thiên Tôn để đến được Đại La Thiên Thành Đại La Kim Tiên nơi ở của tổ sư sáng thế Đạo giáo.

Tín chúng chia sẻ, công đức vô lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *